Ôn tập Sử 10 – Bài 16: Các nước ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16: CÁC NƯỚC ĐÔNG NÁM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)

I. Tình hình các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

1. Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội.

a. Về kinh tế:

– Bị lôi cuốn vào hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa.

+ Thị trường tiêu thụ.

+ Cung cấp nguyên liệu thô.

b. Về chính trị: Chính quyền thực dân khống chế và thâu tóm mọi quyền lực.

c. Về xã hội:

– Sự phân hóa giai cấp diễn ra sâu sắc.

– Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh, đồng thời giai cấp vô sản tăng nhanh về số lượng và ý thức cách mạng.

d. Cách mạng tháng Mười cũng tác động mạnh mẽ và thúc đẩy phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á.

2. Khái quát chung về phong trào độc lập ở Đông Nam Á

– Bước phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản:

+ Trưởng thành lớn mạnh, giai cấp tư sản trong kinh doanh, chính trị.

+ Đảng Tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội.

– Xu hướng vô sản xuất hiện đầu thế kỷ XX:

+ Phát triển nhanh dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản.

+ Lãnh đạo cách mạng: đưa phong trào trở nên sôi nổi, quyết liệt

II. Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia.

 Tên cuộc khởi nghĩaThời gianNhận xét chung
LàoOng Kẹo và ComanđamKéo dài 30 năm– Phong trào phát triển mạnh mẽ.
Chậu
Pachay
1918 – 1922– Mang tính tự phát, lẻ tẻ.
Cam pu

chia

Phong trào chống thuế. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Rôlêphan.1925 – 1926– Có sự liên minh chiến đấu của cả 3 nước.

– Sự ra đời của ĐCS Đông Dương đã tạo nên sự phát triển mới của cách mạng Đông Dương