Ôn tập Sử 10: Vì sao Xiêm không trở thành thuộc địa của phương Tây

Câu 4: Trình bày những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á  vào cuối  TK XIX đến đầu TK XX? Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây ?

Trả lời:

Xiêm trở thành nước duy nhất ở ĐNA ko bị nô lệ vì:

– Chính sách ngoại giao mềm dẻo:

+ Siêm chấp nhận nhường lại phần đất Campuchia cho Pháp. Chỉ riêng vùng đất CPC giàu có và màu mỡ ấy đã đủ cho Pháp thỏa mãn từ số lượng vàng/ khoáng sản cũng như các kim loại quý khác được người Pháp khai thác.

+ Trở thành đồng minh trung thành khi các nứoc lớn cần đến: trong thời kỳ cả đông dương rơi vào tay người Mỹ, Siêm trở thành chư hầu của Mỹ. họ cho Mỹ mượn các vùng đất để làm căn cứ quân sự trong thời chiến tranh VN.

– Có những nhà lãnh đạo giỏi:

+ Một trong những lời thề của nhà Vua Thái Lan trước khi nhậm chức đó là phải gìn giữ nền hòa bình cho đất nước bằng mọi giá.

+ Chăm lo đời sống cho nhân dân của 1 nước nông nghiệp bằng những cải tiến nông nghiệp để đời sống người dân được ấm no. Đức vua Thái lan hiện nay là một kỹ sư nông nghiệp. ông đã có những chính sách lớn lao để cải thiện đời sống của nhân dân Thái.

=>Khi họ đã thực sự làm tốt 2 điều này thì an ninh chính trị và sự thanh bình về đời sống vật chất của người dân càng được nâng cao.