Ôn tập Sử 10 – Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa

Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa Lần thứ nhất của thực dân pháp

1. Những chuyển biến về kinh tế

– Mục đích: Vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương đến tối đa.

– Các chính sách:

+ Nông nghiệp: Đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất.

+ Tạp trung khai thác than và kim loại, ngoài ra còn tập trung vào một số nghành khác như xi măng, điện nước, bưu điện, gạch ngói,……

+ Thương nghiệp: độc chiếm thị trường, nguyên liệu và thu thuế.

+ Giao thông vận tải: xây hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột.

– Tác động:

+ Tích cực: So với nền kinh tế phong kiến, có nhiều tiến bộ, của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn.

+ Tiêu cực: Tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam bị bóc lột cùng kiệt; Nông nghiệp dậm chân tại chỗ, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất ruộng đát; Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

2. Những chuyển biến về xã hội

– Giai cấp địa chủ phong kiến: Từ lâu đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.

– Giai cấp nông dân: số lượng đông đảo nhất, họ bị áp bức bóc lột nặng nề, cuộc sống của họ khổ cực, nông dân sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành được độc lập và ấm no.

– Tầng lớp tư sản: Là các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn bán… bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

– Tiểu tư sản thành thị: Là chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do.

– Công nhân: Xuất thân từ nông dân, làm việc ở đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống bọn chủ để cải thiện điều kiện làm việc và đời sống.