BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN – PHẦN 4

5. Trách nhiệm của thanh thiếu niên

    Trước tinh hình biển đảo đang gay gắt như thế, chúng ta phải tuyên truyền với người dân Việt Nam về biển đảo quê hương, về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thứ nhất, ta phải tuyên truyền cho mọi người biết được vai trò và tầm quan trọng của biển đảo với đất nước Việt Nam.

   Thứ hai, trong phạm vi mở rộng toàn cộng đồng, toàn xã hội phải cùng nhau tìm hiểu về biển đảo quê hương,  nhận ra được nét đẹp riêng của biển đảo, vai trò của biển đảo trong việc phát triển kinh tế thông thương giao lưu với bên ngoài. Thứ ba, nhà trường đưa vấn đề này vào trong hoạt động thi để nâng cao ý thức hành động, có rất nhiều các hoạt động có ích cho biển đảo như: “Góp đá xây dựng Trường sa”, “Viết thư gửi lính đảo Trường sa”, “Triệu trái tim hướng về biển đảo tổ quốc”, tham gia phong trào thi ảnh, thi vẽ tranh, thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam với những nội dung thiết thực để chung đúc thêm ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên biển của thanh thiếu niên trong cả nước.

   Đặc biệt là chương trình “ Mỗi học sinh khuyên góp 5000 đồng ” để xây dựng biển đảo quê hương cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.Thứ tư, vấn đề biển đảo không chỉ là vấn đề của xã hội mà còn là vấn đề của mỗi gia đình, mỗi cá nhân. Việc mỗi cá nhân có thể làm là tích cực tuyên truyền với mọi người về chủ quyền biển đảo, hơn nữa mỗi cá nhân bảo vệ biển đảo bằng một tin nhắn, một bức thư hay 5000 đồng cũng có thể giúp ích cho biển đảo rất nhiều.

    Là một học sinh còn đang ngồi trên nghế nhà trường nhưng chúng ta cũng phải có ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vì chúng ta chính là những chủ nhân tương lai của đất nước. Học sinh chúng ta cần tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp của tập thể và cộng đồng và quan trọng hơn nữa là phải cố gắng học – học thật giỏi để sau này trở thành những công dân tốt có ích cho xã hội. Tất cả chúng ta hãy chung tay đoàn kết bởi sức mạnh đoàn kết sẽ giúp ta chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

   Vậy việc đưa ra vấn đề Chung tay bảo vệ biển đảo quê hương có ý nghĩa gì trong thời điểm hiện nay? Và việc giả quyết vấn đề này như thế nào? Nó nâng cao nhận thức của con người về đất nước, về vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Đã là người Việt Nam cần phải biết lịch sử và hiện tại của đất nước mình. Hơn nữa, việc đưa ra vấn đề chung tay bảo vệ biển đảo làm sáng lên tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam và quan trọng là để khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

   Qua đó hướng mọi người đến một bài học sâu sắc: để giữ vững vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc, chúng ta cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển đảo cũng như tôn vinh các giá trị của nó với cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lí, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển đảo.

   Đặc biệt trong thời điểm hiện tại, cần xây dựng ý thức vươn ra biển, làm giàu từ biển trong cộng đồng người dân Việt Nam, từng bước khẳng định vị thế Việt Nam – một quốc gia mạnh về biển trong khu vực. Song song với đó là xây dựng lực lượng hải quân hùng hậu đủ sức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biển nước ta giàu về tài nguyên thiên nhiên là nơi nương tựa của hàng chục triệu dân Việt Nam, là không gian sinh tồn của toàn dân tộc. Vì thế, bảo vệ chủ quyền và phát huy tiềm năng biển đảo là yêu cầu cấp bách của Tổ quốc đối với mỗi người dân Việt Nam.