BÀI DỰ THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THỰC TIỄN – PHẦN 5

V. Ý nghĩa của việc giải quyết tình huống

    Thực tế, qua quá trình học tập  nhóm học sinh chúng em thấy rằng việc kết hợp kiến thức liên môn học vào để giải quyết một vấn đề nào đó trong một môn học là việc làm hết sức cần thiết. Điều đó đòi hỏi mỗi học sinh không chỉ nắm chắc kiến thức một bộ môn mà  phải không ngừng trau dồi kiến thức các môn học khác để giải quyết các tình huống, các vấn đề đặt ra trong môn học một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

    Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng em cũng như tất cả các bạn học sinh khác, chúng em phải cố gắng học thật tốt, tu dưỡng đạo đức thật tốt để sau này trở thành những con người có ích cho đất nước. Hơn nữa, chúng em cũng sẽ tích cực tham gia các phong trào hoạt động của nhà trường về vấn đề biển đảo vì đơn giản chúng em yêu nước, yêu biển đảo quê hương, và yêu cả những chú hải quân nữa. Chúng em mong rằng các chú có thể ngày đêm vững chắc tay súng, dũng cảm kiên cường bảo vệ cho biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta, tất cả những người dân Việt Nam, hãy chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc – BIỂN ĐẢO TRONG MỖI TRÁI TIM NGƯỜI DÂN VIỆT NAM.