Soạn bài Tính từ và cụm tính từ

Soạn bài Tính từ và cụm tính từ

I. Đặc điểm của tính từ

1. Khái niệm:

Tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

2. Khả năng kết hợp:

có thể kết hợp với các từ: đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,…để tạo thành cụm động từ. Khả năng kết hợp với: hãy, chớ, đừng rất hạn chế.

3. Chức vụ cú pháp:

– Làm vị ngữ

– Làm chủ ngữ.

II. Các loại tính từ:

Có 2 loại

– Chỉ đặc điểm tương đối.

– Chỉ đặc điểm tuyệt đối.

III. Cụm tính từ:

IV. LUYỆN TẬP

XEM TOÀN BỘ BÀI HỌC VÀ LUYỆN TẬP TẠI ĐÂY

( Hãy sử dụng CHUỘT để ĐIỀU KHIỂN slide nhé )