Hướng dẫn soạn: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG – HỒ NGUYÊN TRỪNG

I. Giới thiệu

 1. Tác giả:

 Hồ Nguyên Trừng ( 1374-1446), con trưởng của Hồ Quý Ly.

 2. Tác phẩm:

– Truyện trung đại, viết bằng chữ Hán .- Trích “Nam ông mộng lục”

II. Đọc hiểu văn bản

 1. Đọc:

Phương thức chính : tự sự

2. Bố cục: 3 phần

-Phần 1: Từ đầu… trọng vọng -> Giới thiệu thái y lệnh Phạm Bân.

-Phần 2: Tiếp theo…mong mỏi -> Y đức của thái y lệnh

– Phần 3 : Còn lại -> Hạnh phúc chân chính của bậc lương y

3. Phân tích

 a. Giới thiệu  thái y lệnh :

-Lai lịch:

Cụ tổ bên ngoại của Trừng, họ Phạm, húy là Bân.

– Chức vụ:

Giữ chức thái y lệnh phụng sự Trần Anh Vương.

– Hành động y đức:

    + Mua thuốc tốt, tích trữ thóc gạo, giúp kẻ tật bệnh cơ khổ

    + Bệnh dầm dề máu mủ cũng không hề né tránh

    + Giúp đỡ kẻ khốn cùng, cứu sống hơn ngàn người.

->  Một lương y  hết lòng vì người bệnh,  được  người đời trọng vọng.

b. Y đức của Thái y lệnh được thử thách và bộc lộ

      -Tình huống: Có hai người bênh

      – Lựa chọn: chữa cho người đàn bà ( dân thường) bệnh nặng hay chữa cho Quý nhân ở trong cung trước ?

-> Chữa cho người dân thường nguy kịch trước.

-> Trái với phận làm tôi

-> “ Tội tôi xin chịu”

Lời nói khắng định nhân cách của ông :Quyền uy không thắng nổi y đức, tính mệnh của mình đặt dưới tính mệnh của dân. Thể hiện lập luận khéo léo trí tuệ.

Tóm lại tình huống trên đã thể hiện phẩm chất của TYL:   Giỏi chuyên môn, nhân đức, thương yêu người bệnh, không phân biệt sang hèn, không sợ quyền uy.

c. Hạnh phúc chân chính của bậc lương y

Đoạn cuối của truyện thể hiện Chính  lòng nhân ái,  y đức và bản lĩnh  của một lương y chân chính  đã làm thay đổi suy nghĩ của Vua Trần Anh  Tông và  danh tiếng của Thái y lệnh mãi lưu truyền hậu thế, và đó chính là:

– Sự thành đạt,vinh hiển của con cháu Phạm  Bân

– Sự ca ngợi của người đời.

->Thắng lợi  của y đức, của bản lĩnh trong đó có lòng nhân ái và trí tuệ

III. Tổng kết

 1. Nghệ thuật:

   – Mang tính chất giáo huấn

   – Cách viết gần với sử.

   – Sáng tạo các sự việc,tình huống gay cấn

   – Xây dựng đối thoại sắc sảo, làm sáng lên chủ đề.

 2. Ý nghĩa

   – Ca ngợi Thái y lệnh không những  có tài chữa  bệnh mà còn có tấm  lòng nhân đức

   – Giáo dục lương tâm nghề nghiệp, lòng nhân ái, bản lĩnh, trí tuệ

IV. LUYỆN TẬP

XEM TẠI ĐÂY