Bài 27: Thực hành kinh tế biển của BTB và DHNTB ( địa lý 9 )

BÀI 27 : THỰC HÀNH KINH TẾ BIỂN CỦA BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

GỢI Ý

Bài tập 1 :

– Tìm trong lược đồ h. 24.3,  26.1 SGK và Atlát địa lý Việt Nam: xác định vị trí của các cảng biển , các bãi cá, bãi tôm, cơ sở sản xuất muối, những bãi biển nổi tiếng của 2 vùng.

– Xác định trên bản đồ treo tường các địa danh trên.

a) Các cảng biển :

 Vinh , Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Dung Quất, Qui Nhơn, Nha Trang .

b) Các bãi cá , bãi tôm :

Hầu hết các tỉnh trong vùng với 2 ngư trường: Ninh Thuận- Bình Thuận, Hoàng Sa- Trường Sa.

c) Các cơ sở sản xuất muối:

 Cà Ná (Ninh Thuận), Sa Huỳnh  (Quảng Ngãi)

d) Các bãi biển du lịch nổi tiếng :

Sầm Sơn, Cửa Lò, Lăng Cô, Non Nước, Sa Huỳnh, Nha Trang , Mũi Né .

* Nhận xét tiềm năng kinh tế biển ở Duyên hải miền Trung :

– Tiềm năng kinh tế rất lớn để phát triển tổng hợp kinh tế biển: nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, chế biến thủy sản xuất khẩu, du lịch biển-đảo, sản xuất muối….

Bài tập 2 :

a) So sánh sản lượng thuỷ sản nuôi

trồng và khai thác của hai vùng :

–  Nuôi trồng BTB lớn gấp 1.4 lần DHNTB

– Khai thác NTB lớn gấp 3.2 lần BTB

b) Giải thích:

– DHNTB có đường bờ biển dài, có 2 ngư trường lớn giàu nguồn lợi hải sản.

– Người dân có truyền thống, kinh nghiệm đánh bắt hải sản.

– Cơ sở v/c KT được trang bị hiện đại, CN chế biến thực phẩm phát triển mạnh.

– Nuôi trồng thủy sản ở BTB có ưu thế hơn do có nhiều vũng, vịnh, đầm phá, cửa sông ven biển …

* Lập bảng xử lí số liệu như sau :

– Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thuỷ sản  nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng

– Phân tích và giải thích tại sao vùng DH. Nam Trung Bộ có sản lượng khai thác thuỷ sản lớn ?

TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ

1. BTB có sản lượng thủy sản nuôi trồng cao hơn so với DHNTB, không phải do:

A. Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở BTB lớn gấp 1.5 lần DHNTB.

B. Người dân có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.

C. Năng suất thủy sản nuôi trồng cao nhất nước.

2. Sắp xếp các cảng biển thuộc DHMT theo thứ tự từ Bắc vào Nam:

Cửa Lò, Nha Trang, Đà Nẵng, Lăng Cô, Cam Ranh, Dung Quất, Qui Nhơn.