Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

BÀI 2: DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ

I. Số dân

– Việt Nam là quốc gia đông dân (hơn 90 triệu người – 2014), đứng thứ 3 ở Đông Nam Á , thứ 8 ở Châu Á và thứ 14 trên thế giới.

– Dân số 2016 khoảng 94,4 triệu người  (theo wikipedia).

II. Gia tăng dân số

– Gia tăng dân số nhanh.

– Hiện tượng ” bùng nổ dân số” ở nước ta bắt đầu từ cuối những năm 50 và chấm dứt vào trong những năm cuối thế kỷ XX.

– Hiện nay đang chuyển sang giai đoạn có tỉ suất sinh tương đối thấp 1,4% (2003)

+ Nguyên nhân :

 – Do tiến bộ của y học

 – Đời sống được cải thiện

 – Tỉ lệ tử giảm

+ Hậu quả :

– Kinh tế chậm phát triển

– Chất lượng cuộc sống thấp, tạo sức ép đối với việc làm, giáo dục, y tế…

– Tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường.

– Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số còn khác nhau giữa các vùng ( thành thị thấp hơn nông thôn, miền núi)

III. Cơ cấu dân số 

– Nước ta có cơ cấu dân số trẻ .

–  Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi , tỉ lệ trẻ em giảm xuống, tỉ lệ người trong tuổi lao động và trên tuổi lao động tăng lên.

– Tỉ số giới tính đang thay đổi.