Phân phối chương trình địa lý 10 ( cơ bản)

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN 

Cả năm : 37 tuần (53 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần (17 tiết).

Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia.

 Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

HỌC KÌ I

Phần một. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN

Chương I – Bản đồ

TiếtBàiNội dungND điều chỉnh
 Bài 1Các phép chiếu hình bản đồ cơ bảnKhông dạy
1Bài 2Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
2Bài 3Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
3Bài 4Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Chương II – Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất

4Bài 5Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
5Bài 6Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Hết Mục I và Mục II)
6Bài 6Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất (Mục III)

Chương III – Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

7Bài 7Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
8Bài 8Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
9Bài 9Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
10Bài 9Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
11Bài 10Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
12Bài 11Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái ĐấtMục I. Khí quyển; 1. Cấu trúc của khí quyển (không dạy)
13Bài 12Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
14Bài 13Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. MưaMục I. Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển (không dạy)
15Bài 14Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậuMục II. Nội dung thực hành, phần 2.b (không yêu cầu HS làm)
16Ôn tập
17Kiểm tra 1 tiết
18Bài 15Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
19Bài 16Sóng. Thủy triều. Dòng biển
20Bài 17Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
21Bài 18Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
22Bài 19Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

23Bài 20Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
24Bài 21Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Chương V – Địa lí dân cư

25Bài 22Dân số và sự gia tăng dân số
26Bài 23Cơ cấu dân số
27Bài 24Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóaMục II. Các loại hình quần cư (không dạy)

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS làm)

28Bài 25Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương VI – Cơ cấu nền kinh tế

29Bài 26Cơ cấu nền kinh tế

Chương VII – Địa lí nông nghiệp

30Bài 27Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệpMục III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp (không dạy)

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập (điều chỉnh thành: Phân biệt những đặc điểm cơ bản của 2 hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp)

31Bài 28Địa lí ngành trồng trọt
32Bài 29Địa lí ngành chăn nuôiMục II. Các ngành chăn nuôi (Không dạy vai trò và đặc điểm của từng vật nuôi -cột 2 bảng thống kê SGK)
33Bài 30Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
34Ôn tập học kì I
35Ôn tập học kì I
36 Kiểm tra học kì I

HỌC KÌ II

Chương VIII – Địa lí công nghiệp

37Bài 31Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
38Bài 32Địa lí các ngành công nghiệpMục II. Công nghiệp luyện kim (không dạy)

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)

39Bài 32Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)Mục III. Công nghiệp cơ khí (không dạy)

Mục V. Công nghiệp hóa chất (không dạy)

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập (Bỏ phần công nghiệp cơ khí)

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập (không yêu cầu HS trả lời)

40Bài 33Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
41Bài 34Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
42Ôn tập
43 Kiểm tra 1 tiết

Chương IX – Địa lí dịch vụ

44Bài 35Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngành dịch vụMục III. Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5 từ “Ở mỗi nước lại có các thành phố…” đến hết mục (không dạy)
45Bài 36Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải
46Bài 37Địa lý các ngành giao thông vận tải (mục I, II, III)
47Bài 37Địa lý các ngành GTVT (mục IV, V, VI)
48Bài 38Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
Bài 39Địa lí ngành thông tin liên lạc  Không dạy
49Bài 40Địa lý ngành thương mạiMục IV. Các tổ chức thương mại thế giới (không dạy)

Chương X – Môi trường và sự phát triển bền vững

50Bài 41Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
51Bài 42Môi trường và sự phát triển bền vững
52Ôn tập học kỳ II
53 Kiểm tra học kỳ II

Ý kiến của bạn: