Phân phối chương trình Địa lý 10 ( nâng cao )

LỚP 10: CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)

Học kì I : 19 tuần (36 tiết)

Học kì II : 18 tuần (34 tiết).

Học kì I kết thúc ở Bài 31: Cơ cấu dân số; Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.

HỌC KỲ I

TiếtBàiNội dung

Phần I: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

Chương I: Bản đồ

1Bài 1Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản. Phân loại bản đồ
2, 3Bài 2Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
4Bài 3Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống. Ứng dụng của viễn thám và hệ thống thông tin địa lý
5Bài 4Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

Chương II: Vũ trụ. Các vận động chính của Trái Đất và các hệ quả của chúng

6Bài 5Vũ trụ. Hệ mặt trời và Trái Đất
7Bài 6Hệ quả địa lý các chuyển động của Trái Đất
8Bài 7Thực hành: Hệ quả địa lý chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất

Chương III: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển

9Bài 8Học thuyết về sự hình thành Trái Đất. Cấu trúc của Trái Đất
10Bài 9Thuyết kiến tạo mảng. Vật liệu cấu tạo Trái Đất
11Bài 10Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
12Bài 11Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
13Bài 12Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
14Ôn tập
15Kiểm tra 1 tiết

Chương IV: Khí quyển

16Bài 13Khí quyển
17Bài 14Sự phân bố của nhiệt độ không khí trên Trái Đất
18Bài 15Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
19Bài 16Độ ẩm không khí. Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển
20Bài 17Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng mưa. Sự phân bố lượng mưa
21Bài    18Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ của một số kiểu khí hậu.

Chương V: Thủy quyển

22Bài 19Thủy quyển. Tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Nước ngầm. Hồ
23Bài 20Một số nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ dòng chảy và chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
24Bài 21Nước biển và đại dương
25Bài 22Sóng. Thủy triều. Dòng biển
26Bài 23Thực hành: Phân tích chế độ nước sông Hồng

Chương VI: Thổ nhưỡng và sinh quyển

27Bài 24Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
28Bài 25Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
29Bài 26Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
30Bài 27Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa khí hậu, sinh vật và đất

Chương VII: Một số quy luật của lớp vỏ Địa lý

31Bài 28Lớp vỏ địa lí. Qui luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
32Bài 29Qui luật địa đới và qui luật phi địa đới

Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI

Chương VIII: Địa lí dân cư

33Bài 30Dân số và sự gia tăng dân số
34Bài 31Cơ cấu dân số
35Ôn tập
36Kiểm tra học kì I

 HỌC KÌ II

37Bài 32Thực hành: Vẽ và phân tích tháp tuổi
38Bài 33Chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo
39Bài 34Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
40Bài 35Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

Chương IX: Cơ cấu nền kinh tế.

Một số chỉ tiêu đánh giá sự phát triển kinh tế

41Bài 36Các nguồn lực phát triển kinh tế
42Bài 37Cơ cấu nền kinh tế
43Bài 38Thực hành: Xây dựng biểu đồ địa lý kinh tế xã hội

Chương X: Địa lý nông nghiệp

44Bài 39Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển nông nghiệp
45Bài 40Địa lý ngành trồng trọt
46Bài 41Địa lý ngành chăn nuôi
47Bài 42Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
48Bài 43Thực hành: Sử dụng phương pháp bản đồ, biểu đồ thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới
49Ôn tập
50Kiểm tra 1 tiết

Chương XI: Địa lý công nghiệp

51Bài 44Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sự phân bố và phát triển công nghiệp
52, 53, 54Bài 45Địa lý các ngành công nghiệp
55Bài 46Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
56Bài 47Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới

Chương XII: Địa lý dịch vụ

57Bài 48Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành dịch vụ
58Bài 49Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải
59, 60Bài 50Địa lý các ngành giao thông vận tải
61Bài 51Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
62Bài 52Địa lý ngành thông tin liên lạc
63Bài 53Địa lý ngành thương mại
64Bài 54Thị trường thế giới
65Bài 55Thực hành: Vẽ lược đồ và phân tích số liệu về du lịch

Chương XIII: Môi trường và sự phát triển bền vững

66Bài 56Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
67Bài 57Môi trường và sự phát triển bền vững
68Bài 58Thực hành: Tìm hiểu một số vấn đề môi trường của địa phương
69Ôn tập học kì II
70Kiểm tra học kì II

Ý kiến của bạn: