Bao nhiêu bạn trả lời được ?

Loading...

Dễ mà không dễ, bạn đã tìm được quy luật của phép tính này chưa?

Loading...

cau do iq

Hãy comment trả lời kết quả của bạn nào !

Loading...