What is the number of the paking

What is the number of the parking space containing the car ?

math

Theo bạn ô tô đang đỗ ở ô số mấy ? hãy comment thử khả năng của bạn nào !

Ý KIẾN CỦA BẠN