Topic 13: The value of music in the happiness of man

The value of music in the happiness of man 
 
Music has always been a source of happiness to all men on the earth. From their primitive days, men's love of music has led them to make instruments of all descriptions to produce beautiful music for their enjoyment and happiness. 

 
Without music the world would indeed be a very dull place to live in. Even nature is full of music. There is music in the movements of the winds, the sea, as well as the trees; there is music in the calls of the birds, flies and insects and also in the night of the birds and animals. It is from all these things that men have learnt to appreciate the value of music. The same things have also taught men how to produce music from the simplest of things such as sticks, bamboos, and animal horns. Men make many kinds of flutes with bamboos which produce beautiful music. 
 
That music is very important for men's happiness is hard to deny. Music removes men's depression and fills them with gladness. It is for this reason that music is played even in hospitals to cheer up the sick people. 
 
As music has the capacity to make men happy, it contributes greatly to men's success in life. A happy man is a good and hard worker. He works happily among people and ẹarns the good-will or all around. People like to associate with him and to employ him in all kinds of work. Thus, he leads a happy and successful life. 
 
The value of music in the happiness of man is therefore great. 

Bài dịch
Âm nhạc luôn luôn là nguồn hạnh phúc cho mọi người trên trái đất này. Từ thuở ban sơ, lòng say mê âm nhạc đã khiến con người sáng tạo những nhạc cụ đủ loại để tạo ra âm điệu tuyệt vời mang lại thích thú và hạnh phúc cho mình. 
 
Không có âm nhạc thế giới thực sự trở thành nơi cư ngụ buồn tẻ. Ngay cả thiên nhiên cũng tràn đầy âm nhạc. Có tiếng du dương trong những chuyển động của gió, của biển cả cũng như của cây xanh. Có âm điệu réo rắt trong tiếng hót của chim chóc, tiếng vo ve của ruồi muỗi và côn trùng cũng như âm thanh trong tiếng vỗ cánh bay đi hay chạy nhảy của chim và thú rừng. Từ đó con người đã biết cảm nhận giá trị của âm nhạc. Cũng chính những âm thanh đó đã giúp con người tạo ra âm nhạc từ những dụng cụ thô sơ nhất như gậy, tre và sừng động vật. Con người đã chế tạo ra nhiều loại sáo bằng tre phát ra những âm thanh du dương. 
 
Khó mà phủ nhận rằng nhạc rất quan trọng tới hạnh phúc con người. Âm nhạc xoa dịu nỗi buồn của con người và làm họ tràn đầy niềm vui. Đó là lý do tại sao âm nhạc được sử dụng trong bệnh viện để khích lệ tinh thần bệnh nhân. 
 
Vì âm nhạc có thể làm cho con người hạnh phúc, nó góp phần quan trọng cho sự thành công của cọn người trong cuộc sống. Một người hạnh phúc là một người làm việc tốt và siêng năng. Anh ta làm việc giữa mọi người và luôn được mọi người yêu mến. Người ta thích kết bạn với anh ta, thích thuê anh ta làm mọi công việc. Vì thế cuộc sống của anh ta luôn sung sướng và thành công.
 
Tóm lại âm nhạc có giá trị to lớn trong hạnh phúc con người. 

New words:
1. instrument (n): nhạc cụ
2. appreciate (v): đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị, thưởng thức
3. flute (n): ống sáo
4. capacity (n): có khả năng
5. associate (v): kết giao, giao thiệp