Những bài văn mẫu cho học sinh lớp 6 ( P1.1)

NHỮNG BÀI VĂN MẪU CHO HỌC SINH LỚP 6

PHẦN 1: VĂN TỰ SỰ ( TT)

IV. MỘT SỐ ĐỀ VÀ DÀN BÀI ( 18 ĐỀ)

Đề 1. Trong vai Âu Cơ (hoặc Lạc Long Quân), hãy kể lại câu chuyện Con Rồng cháu Tiên.

*Yêu cầu

Dạng bài: Kể chuyện tưởng tượng (dựa theo truyện): đóng vai một nhân vật kể lại.

* Nội dung

Kể lại truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên theo lời nhân vật Âu Cơ (hoặc Lạc Long Quân). Kể đủ, chính xác các sự việc, chi tiết chính của câu chuyện. Có thể tưởng tượng thêm chi tiết để làm nổi rõ ý nghĩa đề cao nguồn gốc cao quý của dân tộc Việt và ý nguyện đoàn kết…

* Hình thức

+ Ngôi kể thứ nhất, bộc lộ thái độ, cảm xúc của người kể.

+ Xen miêu tả, đối thoại cho lời kể sinh động.

Đề 2. Tưởng tượng và kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong truyền thuyết mà em đã học.

*Yêu cầu

– Kiểu bài: Kể chuyện tưởng tượng.

– Nội dung:

+ Tưởng tượng và kể lại hoàn cảnh gặp gỡ với nhân vật (trong một giấc mơ sau khi được học, được đọc hoặc nghe kể về câu chuyện có nhân vật ấy khi đi tham quan đến một nơi có khung cảnh thiên nhiên gợi nhớ đến câu chuyện và nhân vật…).

+ Kể lại diễn biến: Căn cứ sự việc liên quan đến nhân vật (do nhân vật tạo ra hoặc liên quan đến nhân vật).

– Hình thức:

+ Xây dựng một số lời thoại với nhân vật để từ đó hiểu thêm về nhân vật, hiểu thêm ý nghĩa truyện…

+ Kể đan xen với tả, bộc lộ cảm xúc.

Đề 3. Trong vai Lang Liêu, kể lại chuyện Bánh chưng, bánh dày.

*Yêu cầu

– Kiểu bài: đóng vai nhân vật kể lại truyện.

– Nội dung: Kể lại đầy đủ các sự việc chính của câu chuyện. Thể hiện niềm vui sướng, tự hào khi thấy được giá trị của hạt gạo và thành quả từ bàn tay lao động của mình.

– Hình thức: Dùng ngôi thứ nhất để kể lại. Lời kể cần thể hiện cảm xúc, có hình ảnh.

Ý kiến của bạn: