Soạn bài Giữ chữ Tín

Soạn bài Giữ Chữ Tín

I. MỤC TIÊU

  1.1. Kiến thức (lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh)

– Giúp HS biết:  Những biểu hiện của giữ chữ tín.

– Giúp HS hiểu :

+ Thế nào là giữ chữ tín.

+ Ý nghĩa của việc giữ chữ tín.

  1.2. Kĩ năng

– HS thực hiện được:

+ Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

+ Rèn các kĩ năng sống: kĩ năng xác định giá trị; trình bày suy nghĩ / ý tưởng về phẩm chất giữ chữ tín; kĩ năng tư duy phê phán đối với các biểu hiện giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín; kĩ năng giải quyết vấn đề; ra quyết định trong những tình huống liên quan đến phẩm chất giữ chữ tín.

– HS thực hiện thành thạo: Biết giữ chữ tín với mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

  1.3. Thái độ

Tính cách: Có ý thức giữ chữ tín.

II. Nội dung bài học

  1. Khái niệm

    Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau.

  1. Biểu hiện

Những biểu hiện của giữ chữ tín như: giữ lời hứa, đã nói là làm, tôn trọng những điều đã cam kết, có trách nhiệm về lới nói, hành vi và việc làm của bản thân,…

  1. Ý nghĩa

Giữ chữ tín là tự trọng bản thân và tôn trọng người khác; người giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của người khác đối với mình.

III. Thực hành

1. Hoạt động 1

Em sẽ xử sự như thế nào khi gặp phải tình huống sau:

Bạn em thường xuyên “quên” trả những đồ mà bạn đã mượn của em?

2. Hoạt động 2:  Tìm hiểu nội dung đặt vấn đề

HS đọc phần đặt vấn đề SGK, trả lời các câu hỏi sau: (rèn kĩ năng xác định giá trị; trình bày suy nghĩ / ý tưởng về phẩm chất giữ chữ tín)

Muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

-> mọi người làm tốt công việc được giao, giữ lời hứa, đúng hẹn, lời nói đi đôi với việc làm, không nói gian, làm dối.

 ->Liên hệ (lồng ghép tư tưởng Hồ Chí Minh): Bác Hồ luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình.

Có ý kiến cho rằng: Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

-> theo em giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín.Trong giữ chữ tín còn nhiều biểu hiện khác nữa như là kết quả công việc, chất lượng sản phẩm, sự tin cậy,…

3. Hoạt động 3: Hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ về giữ chữ tín?

* Tục ngữ

– Treo đầu dê, bán thịt chó ( câu này là không giữ chữ tín nhé )

– Rao mật gấu, bán mật heo ( câu này là không giữ chữ tín nhé )

– Rao ngọc, bán đá ( câu này là không giữ chữ tín nhé )

– Một lần bất tín, vạn lần bất tin

– Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

– Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.

– Nhất ngôn cửu đỉnh

* Ca dao

– Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

– Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín, kẻ cười người chê

– Hay gì lừa đảo kiếm lời

Cả nhà ăn uống, tội trời riêng mang.