Từ vựng Tiếng Anh về Màu sắc

Từ vựng Tiếng Anh về Màu sắc
What colour is it?     Đây là màu gì?

 white                       màu trắng

yellow                      màu vàng

orange                      màu da cam

pink                          màu hồng

red                            màu đỏ

brown                       màu nâu

green                        màu xanh lá cây

 

blue                          màu xanh da trời

purple                       màu tím

grey hoặc gray         màu xám

black                         màu đen

silver hoặc silver-coloured                        màu bạc

gold hoặc gold-coloured                            màu vàng óng

multicoloured                                             đa màu sắc

Shades of colour                         Sắc thái của màu sắc
light brown                                 màu nâu nhạt


light green                                  màu xanh lá cây nhạt

light blue                                    màu xanh da trời nhạt

dark brown                                 màu nâu đậm

dark green                                  màu xanh lá cây đậm

dark blue                                    màu xanh da trời đậm

 

bright red                                    màu đỏ tươi


bright green                                màu xanh lá cây tươi

bright blue                                  màu xanh da trời tươi