Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn

PHẦN A: GIỚI THIỆU CHUNG

– Đây là tài liệu  ôn tập môn Ngữ văn  được sử dụng để ôn tập cho học sinh lớp 9, nhất là đối tượng học sinh yếu kém.

– Tài liệu được biên soạn dưới dạng các chuyên đề, trong đó, mỗi vấn đề được cấu trúc theo dạng câu hỏi, dạng đề và gợi ý trả lời . Những nội dung kiến thức trình bày trong tài liệu là nội dung cơ bản, ngắn gọn, giúp học sinh nắm được những kiến thức cơ bản để nâng cao chất lượng tốt nghiệp lớp 9 và tỷ lệ thi đầu vào lớp 10.

– Do thời gian biên soạn còn hạn chế nên tài liệu này chưa bao quát hết nội dung chương trình. Một số nội dung có tính chất đề cương, gợi ý, giáo viên cần bổ sung. Dựa theo cách biên soạn của tài liệu, giáo viên biên soạn nội dung cho phù hợp với điều kiện dạy học và trình độ của đối tượng học sinh trường mình. Tuy nhiên, khi biên soạn bổ sung cần đảm bảo ngắn gọn để học sinh dễ tiếp nhận.

 – Về cách thức dạy học: Căn cứ vào trình độ của học sinh, giáo viên có thể vận dụng các phương pháp dạy học cho phù hợp nhằm làm cho học sinh nắm được kiến thức cơ bản; tăng cường thực hành, luyện tập để viết bài theo từng loại chuyên đề. Mỗi kiểu bài cần cho học sinh viết nhiều lần theo cách, từ đơn giản, sơ lược đến đầy đủ với nhiều dạng câu hỏi, dạng đề khác nhau để rèn luyện kỹ năng trình bày.

PHẦN B: NỘI DUNG

PHẦN I. TIẾNG VIỆTTiết
1Chuyên đề 1. Từ vựng6
2Chuyên đề 2. Ngữ pháp.6
PHẦN II. LÀM VĂN
3Chuyên đề 1. Văn tự sự3
4Chuyên đề 2. Văn nghị luận9
5Chuyên đề 3. Văn thuyết minh3
6Chuyên đề 4. Văn bản hành chính công vụ3
PHẦN III. VĂN HỌC
7Chuyên đề 1. Văn học trung đại Việt Nam15
8Chuyên đề 2. Thơ hiện đại Việt Nam sau CM tháng 8.194515
9Chuyên đề 3. Truyện Việt Nam sau CM tháng 8.19459
10Chuyên đề 4. Văn bản nhật dụng – Kịch6