Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ ( tiếp – Địa lí 9)

Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ ( tiếp )

IV. Tình hình phát triển kinh tế

 Vùng Đông Nam Bộ có cơ cấu tiến bộ nhất so với các vùng trong cả nước

1. Công nghiệp

– Công nghiệp tăng trưởng nhanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng.

– Cơ cấu sản xuất CN đa dạng, bao gồm các ngành như:

+ Khai thác dầu khí, hóa dầu, điện tử, công nghệ cao… Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh.

– Trung tâm công nghiệp :TP’ HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu ( TP’ HCM chiếm 50% giá trị sản lượng công nghiệp toàn vùng )

2. Nông nghiệp

– Đông Nam Bộ là vùng trồng cây công nghiệp quan trọng của cả nước

– Cây công nghiệp cao su, cà phê, hồ tiêu, điều lạc, mía đường, đậu tương thuốc lá, cây ăn quả(sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữ..) .

– Chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng phát triển

– Thuỷ sản nuôi trồng và đánh bắt đem lại nguồn lợi lớn.

3. Dịch vụ

– Khu vực dịch vụ rất đa dạng.

– TP’ HCM, là đầu mối giao thông vận tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam Bộ ,của cả nước.

– Đông Nam Bộ là địa bàn có sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước ngoài.

– TP’ HCM là trung tâm du lịch lớn nhất cả nước.

V. Các trung tâm kinh tế và các vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ: 

– TP HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu là ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Bộ. Ba trung tâm này tạo thành tam giác công nghiệp mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

  + TP. Hồ Chí Minh: trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất cả nước.

  + TP. Biên Hoà: trung tâm công nghiệp, dịch vụ.

  + TP Vũng Tàu: trung tâm công nghiệp dầu khí và du lịch.

   + Thủ Dầu Một ( Bình Dương )

– Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, BR-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An.