Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Bài 7: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP

I. Các nhân tố tự nhiên :

-Tài nguyên thiên nhiên là tiền đề cơ bản.

1. Tài nguyên  đất :

– Đất vô cùng quí giá đối với nông nghiệp , là tư liệu không thể thay thế được.

– Đa dạng, có 2 nhóm đất chính:

 +Đất phù sa: diện tích khoảng 3 triệu ha thích hợp  trồng lúa  và nhiều loại cây ngắn ngày khác, tập trung ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng ven biển miền Trung.

+ Đất Feralit: diện tích trên 16 triệu ha, tập trung chủ yếu ở trung du, miền núi, thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và một số cây ngắn ngày

2. Tài nguyên khí hậu :

– Đặc điểm: nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa theo chiều B-N, theo mùa và theo độ cao

– Thuận lợi : Cây cối xanh tốt quanh năm , trồng nhiều vụ với nhiều loại cây nhiệt đới, cận nhiệt và ôn đới.

– Khó khăn : sâu bệnh , bão, lũ lụt, sương muối…

3. Tài nguyên nước:

Có  nguổn nước phong phú từ mạng lưới sông ngòi, ao hồ và nước ngầm rất quan trọng nhất là vào mùa khô.

4. Tài nguyên sinh vật

– Phong phú, là cơ sở để thuần dưỡng, tạo nên các giống cây trồng và vật nuôi .

II. Các nhân tố kinh tế – xã hội

Là yếu tố quyết định đến sự phát triển nông nghiệp.

1. Dân cư và lao động nông thôn :

Chiếm tỉ lệ cao, nhiều kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp

2. Cơ sở vật chất –kĩ thuật:

– Đang dần được hoàn thiện, các cơ sở phục vụ chăn nuôi, trồng trọt đang phát triển và phân bố rộng khắp, nhất là các vùng chuyên canh.

– Hình thành hệ thống thủy lợi, kênh mương với các thiết bị tưới tiêu hiện đại.

3. Chính sách phát triển nông nghiệp :

Nhiều chính sách nhằm thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

+ Trước 1986: làm ăn theo lối chung, tập thể, hợp tác xã.

+ Sau 1986: Tư nhân hóa, có nhiều chính sách khuyến nông hợp lý, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại hướng ra xuất khẩu.

4. Thị trường trong và  ngoài nước:

– Ngày càng  được thúc đẩy mở rộng sản xuất và tăng năng suất lao động, thực hiện trao đổi là nhu cầu của thị trường.
– Tác động trực tiếp đến sự thay đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường
– Biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng đến người sản xuất.