Bồi dưỡng học sinh giỏi văn 7 – Phần I.3

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI VĂN 7

PHẦN I. NỘI DUNG ÔN TẬP LẠI KIẾN THỨC NGỮ VĂN ĐÃ HỌC

IV. Phần bài tập cụ thể

  1. Bài 1: Em hóy tả để làm rừ cỏc nột đáng yêu của một em bé mà em quý mến.
  2. Bài 2: Vận dụng quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét của em để viết 4 câu văn, mỗi câu miêu tả một hỡnh ảnh sau:

– Mặt trời

– Mặt biển

– Những con thuyền

– Những cỏnh chim

Bài 3: Miờu tả một cảnh đẹp của quê hương em.

Bài 4:  Cho cụm từ: “ Mỗi khi hố về”, hóy viết tiếp để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Bài 5: Em đó cú dịp ngắm một đêm trăng đẹp ở quê mỡnh. Hóy tả lại cảnh đó.

Đó lõu lắm rồi em mới cú dịp trở lại thăm ngôi trường cũ. Trường đó thay đổi

nhiều nhưng vẫn giữ được những hỡnh ảnh gắn bú với tuổi thơ em. Hóy tả lại ngụi trường ấy.

Bài 6: Em hóy tả một người thân của em.

Bài 7. Tả một người mà em yêu thương.

Bài 8. Tả một khu vườn trong buổi sáng đẹp trời.

Bài 9: Chọn một trong hai đề sau, viết bài văn dài khoảng 350 đến 400 chữ.

Đề 1. Đóng vai thầy Mạnh Tử lúc cũn bộ trong truyện “Mẹ hiền dạy con” để kể lại cõu chuyện.

Đề 2. Kể một kỷ niệm đáng nhớ của em.

Bài 10): Sau khi đánh tan giặc Ân, Thánh Gióng về trời tâu với Ngọc Hoàng công việc mình làm dưới trần gian. Em hãy kể lại chuyện đó?