Câu 51: Mĩ thực hiện Chiến lược toàn cầu tại Châu Á

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
 
Câu 51. Mĩ đã thực hiện “Chiến lược toàn cầu” tại châu Á từ 1945 – 1947 như thế nào ? 
 

Hướng dẫn làm bài. 
 
– Cuối thế kỉ XIX, Mĩ thực hiện “chính sách mở cửa” để cùng các đế quốc khác xâu xé Trung Quốc. Năm 1898, Mĩ gây chiến với Tây Ban Nha, chiếm Philíppin. 
 
– Mĩ tìm cách khống chế, thống trị khu vực Tây Á (Trung Đông) và thành lập khối quân sự Baghdad.
 
– Theo thoả thuận tại Hội nghị Ianta :
 
   + Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản, đến 1951, “Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật” ra đời và Nhật trở thành “căn cứ chiến lược” của Mĩ trong âm mưu thực hiện “chiến lược toàn cầu”.
 
  +  Quân đội Mĩ chiếm đóng Nam Triều Tiên và dựng lên chính quyền Lý Thừa Vãn.
 
– Ở Đông Nam Á :
 
  + Thông qua viện trợ kinh tế, quân sự, …Mĩ hất cẳng Anh ra khỏi Thái Lan, lôi kéo Thái Lan chống 3 nước Đông Dương.
 
  + Mĩ lợi dụng khó khăn của Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào Đông Dương.
 
– Ở Trung Quốc, Mĩ ra sức giúp chính quyền Tưởng Giới Thạch phát động nội chiến, âm mưu biến Trung Quốc thành một thuộc địa kiểu mới.
 
-> Như vậy, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trong những năm 1945 – 1947, Mĩ đã phát triển thế lực toàn cầu đối với châu Á.