Câu 50: Nội dung cơ bản Chiến lược toàn cầu của Mĩ

Soạn bài online – Ôn thi lịch sử thế giới 
Câu 50. Trình bày nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1973 và việc triển khai chiến lược đó ở Tây Âu trong những năm 1947 – 1949. 
 (Đề thi Tuyển sinh Đại học năm 2010)
 
 
Hướng dẫn làm bài.
– Nội dung cơ bản chiến lược toàn cầu của Mĩ :
 
   + Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới. Chiến lược đó được thực hiện qua nhiều chiến lược cụ thể, dưới tên gọi các học thuyết khác nhau.
 
  + Ba mục tiêu chủ yếu:
 
· Một là, ngăn chặn và tiến tới xoá bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới.
 
· Hai là, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế, phong trào chống chiến tranh, vì hoà bình, dân chủ trên thế giới.
 
· Ba là, khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh phụ thuộc vào Mĩ 
 
– Triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu :
 
+ Tháng 3 – 1947, Tổng thống Truman khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là nguy cơ lớn đối với nước Mĩ và đề nghị viện trợ khẩn cấp cho hai nước Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì…
 
+ Mĩ đề ra và thực hiện “Kế hoạch Mácsan”, giúp các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mĩ đối với các nước này; tạo nên sự đối lập về kinh tế và chính trị giữa Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa.
 
+ Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.