Câu 45: Cách mạng Cuba

Câu 45. Nêu những sự kiện tiêu biểu của cách mạng Cuba từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1961. Tại sao nói cách mạng Cuba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?
(Đề thi HSG Quốc gia, năm 2007)
 

Hướng dẫn làm bài
a) Những sự kiện tiêu biểu :
 
– Sự kiện mở đầu : Ngày 26 – 7 – 1953, dưới sự chỉ huy của Phiđen Caxtơrô, nghĩa quân tiến công trại lính Môncađa. Tuy thất bại song cuộc tiến công này đã mở đầu một thời kỳ mới trong lịch sử giải phóng dân tộc của nhân dân Cuba.
 
– Bước ngoặt phát triển của phong trào: Sau khi đánh bại cuộc hành quân càn quét quy mô lớn của chính quyền Batixta (từ tháng 5 đến 8 – 1958), nghĩa quân chuyển sang phản công.
 
– Giành chính quyền : Ngày 1 – 1 – 1959, phối hợp với tổng bãi công chính trị của nhân dân, nghĩa quân đã tiến vào chiếm lĩnh thủ đô LaHabana, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ.
 
– Bảo vệ chính quyền và cách mạng Cuba chuyển sang thời kỳ mới: Sau khi đánh thắng đội quân đánh thuê của Mĩ đổ bộ vào bãi biển Hirôn (ngày 17 – 4 – 1961), chính phủ cách mạng Cuba tuyên bố bắt đầu tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
 
b) Cách mạng Cuba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh vì:
– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Cuba là nước đầu tiên đã giành được độc lập dân tộc ở Mĩ Latinh.
 
– Nhân dân Cuba đã giúp đỡ, cổ vũ tinh thần to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân càc nước Mĩ Latinh.