Bài văn tự sự: Viết đoạn văn miêu tả tù trưởng Đam Săn khi chiến thắng Mtao Mxây.

Đam Săn là một tù trưởng giàu mạnh nhất trong những tù trưởng giàu mạnh. Với sức mạnh bạt núi ngăn sông chàng đã chiến thắng được tù trưởng Mtao Mxây. Và làng của Đam Săn đã mạnh lại càng mạnh hơn. Mừng chiến thắng buôn làng đã mở hội, đó là một ngày hội thật vui vẻ, thật nô nức và đầy tự hào.


Cả buôn làng âm vang tiếng chiêng quý, tiếng vòng nhạc rung, cỏ cây, núi rừng và con người cùng ca khúc khải hoàn. Rượu tràn ra khắp nhà, gương mặt mọi người đều hân hoan và đầy tự hào.
Nhà Đam Săn đông nghịt khách, tôi tớ chật ních nhà, thức ăn đầy nhà, hoa nở khắp buôn. Họ vui mừng trong chiến thắng, họ tự hào vì tù trưởng của họ là người anh hùng và buôn làng của họ ngày càng giàu mạnh. 
Nổi bật trong ngày hội mừng chiến thắng ấy là hình ảnh oai hùng như bậc thánh thần của Đam Săn. Chàng là biểu tượng cho sức mạnh của cả cộng đồng. Đam Săn thật oai phong, chàng nằm trên võng, tóc thả trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới là một cái nong hoa", "Đam Săn uống không biết say, ăn không biết no, nói không biết chán". Niềm vui của Đam Săn tràn cả sang cây cỏ, núi rừng, trải khắp buôn làng. Đam Săn đẹp như một dũng tướng "Ngực quấn chéo một một tấm mền chiến, mình khoác một tấm áo chiến… Đam Săn vốn đã ngang tàng từ trong bụng mẹ". Đam Săn oai hùng và được buôn làng trân trọng như một vị thần. Cả buôn làng của Đam Săn đã ăn mừng chiến thắng suốt cả mùa khô. Họ vui mừng và tự hào về vị tù trưởng can trường của mình.
Đam Săn là  biểu tượng văn hoá đầy tự hào của nhân dân Tây Nguyên. Đó là một trong những hình tượng nghệ thuật đẹp nhất của văn học dân gian Việt Nam.