HSG Môn Sử 12: Chỉ thị ” Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

Nội dung bản chỉ thị “Nhật – pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước.           1.Nội dung bản chỉ thị “Nhật pháp băn nhau và hành động của chúng… Continue Reading