Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn 7 – Phần 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGỮ VĂN 7

Câu 1:Xác định nhân vật chính trong văn bản  “Cổng trường mở ra”

A Người mẹ             B Người con

C Bà ngoại               D Phụ huynh học sinh

Câu 2:Văn bản  “Mẹ tôi”được viết theo phương thức biểu đạt nào?

ATự sự                 B Biểu cảm

C Nghị luận          D Miêu tả

Câu 3: Xác định tác giả văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê’’.

A Lí Lan                   BThạch lam

C Khánh hoài            D xuân Quỳnh”

Câu 3:Qua văn bản  “Cuộc chia tay của những con búp bê”,tác giả muốn gửi thông điệp gì đến tất cả mọi người?

A Phê phán những bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm ,không quan tâm đến con cái.

B Ca ngợi tình cảm trong sáng của hai anh em Thành  và Thuỷ vô cùng yêu thương nhau.

CThể hiện niềm cảm thông sâu sắc với những đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh gia đình chia li.

D Khẳng định tình cảm gia đình là vô cùng quý,các bậc cha mẹ phải trân trọng và giữ gìn hạnh phúc.

Câu 4:Bốn bài ca dao “Những câu hát về tình cảm gia đình”em được học được làm theo thể thơ nào?

A-Lục bát                               B –Thất ngôn tứ tuyệt

C-Ngũ ngôn tứ tuyệt              D –Thất ngôn bát cú

Câu 5:Đọc câu ca dao sau đây:

“Anh em như chân với tay

Rách lành đùm bọc ,dở hay đỡ đần”

Hãy xác định nghệ thuật gì được sử dụng trong câu ca dao trên.

A Điệp ngữ              B Ẩn dụ

C-Hoán dụ               D-So sánh

Câu 6:Đọc câu ca dao sau đây:

“ Thân em như trái bần trôi

Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”

Trái bần trôi trong câu ca dao trên tượng trưng cho thân phận của ai?

A –Nhân dân lao động ngày xưa      B-Người nông dân ngày xưa.

C –Những người nghèo khó             D -Người phụ nữ ngày xưa

Câu 7:Bài thơ “Phò giá về kinh “ ra đời trong hoàn cảnh nào ?

A Sau khi Trần Quang Khải thắng giặc Nguyên Mông trên bến Chương Dương, Hàm Tử .

B Lí Thường Kiệt chiến thắng giặcTống trên bến sông Như Nguyệt .

C Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng .

D Quang Trung đại phá quân Thanh .

Câu 8: Bài thơ “Sông núi nước Nam” được gọi là gì ?

A Là khúc ca khải hoàn .

B Là hồi kèn xung trận .

C Là án thiên cổ hùng văn .

D Là bản tuyên ngôn độc lập .

Câu 9: Xác định tác giả văn bản “ Bài ca Côn Sơn’’.

A Lí Thường Kiệt .          B Trần Nhân Tông .

C Nguyễn Trãi .               D Trần Quang Khải .

Câu 10:Đọc hai câu thơ sau đây:

“Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nỗi ba chìm với nước non”

Em hãy cho biết hai câu thơ trên được trích trong bài thơ nào?

A Bài ca Côn Sơn                  B Phò giá về kinh

C Bánh trôi nước                    D-Sông núi nước Nam

Đáp án: 1A     2B   3C  3d 4A     5D    6D    7A    8D     9C   10C  

Ý KIẾN CỦA BẠN