Nghị luận về Lòng nhân ái

Đề bài : Viết một văn bản nghị luận ngắn ( Khoảng một trang giấy thi) với chủ  đề về ” Lòng nhân ái”, trong đó sử dụng một lời dẫn trực tiếp.

        Hôm nay, cũng như mọi ngày tôi đi học trên đường  đi tôi gặp một bà lão, bà nói: ” Cháu ới giúp bà qua đường với”, tôi nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém 5 phút tôi suy nghĩ một lúc và nói ” Vâng cháu sẽ đưa bà qua đường”.

        Sau khi đưa bà lão qua đường bà cảm ơn tôi , lúc đó tôi đã cảm nhận được việc làm tốt của mình. Thế là tôi chạy thẳng đến lớp khi đến cổng trường đã đóng, tôi xin bác bảo vệ cho vào cửa, lúc ấy bác bảo vệ không cho tôi vào. Tôi đã kể lạị đầu đuôi câu chuyện cho bác bảo vệ nghe. 

Ý kiến của bạn: