Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh 7 – Bài 3: Why and Because

WHY & BECAUSE

Câu hỏi “Why” và câu trả lời với “Because”
1/- Why (tại sao) là trạng từ để hỏi (interrogative adverb) hay còn gọi là từ để hỏi (question word), được dùng để  hỏi về lí do.
2/- Because (bởi vì) là liên từ (conjunction) dùng để trả lời câu hỏi về lí do bắt đầu bằng “Why”

Ex:                  Why are you late all the time?       I am late because I often stay up late.
                        Why did you buy these shoes?      I bought them because I like them.
                        Why does she look so sad?          Because she has got bad news.
 
SPORTS
Các môn thể thao
 
Động từ sử dụng
môn thể thao
 
ví dụ
Play
baseball
bóng rổ
He plays
baseball
volleyball
bóng chuyền
I play
volleyball after school
table
tennis
bóng bàn
Tuan plays
table tennis in the afternoon.
badminton
cầu lông
soccer/football
bóng đá
tennis
quần vợt
jog
 
đi bộ
He jogs
every morning.
skip
 
nhảy dây
Lan
usually skips at recess
do
aerobics
thể dục nhịp điệu
Hoa does
aerobics.
go
swimming
bơi
We go
swimming in the summer
 
skateboarding
trượt ván
 
 
roller-skating
Trượt patanh
(giày có 4
bánh xe)
 
rollerblading
Trượt patanh
(giày có
bánh dọc theo đế giày)

Ý kiến của bạn: