Tranh luận về hạnh phúc

Một lần nhà triết học Socrates hỏi những người học trò của mình:
– Cái gì quan trọng nhất trong cuộc đời?


Những học trò của ông lần lượt nói những quan niệm của mình về vấn đề nêu trên.
Một người nói:
– Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời là sức khỏe.
Một người khác nói:
– Điều quan trọng nhất là có một thân hình đẹp để hấp dẫn phụ nữ.
Một người thứ ba nói:
– Điều quan trọng nhất là có tiền và có địa vị trong xã hội.
Sau khi những học trò đã nói hết, họ quay sang hỏi Socrates:
– Còn ý kiến của thầy thì sao ạ?
Socrates trả lời:
– Thầy nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc đời là hạnh phúc. Các con sẽ
nghĩ sao, liệu một người có sức khỏe tốt là có hạnh phúc trong đời?
– Không ạ.
– Thế một người có thân hình đẹp, rất hấp dẫn phụ nữ liệu có hnạh phúc trong
đời?
– Không ạ. Điều này cũng không quan trọng.
– Vậy thì một người có nhiều tiền, có địa vị trong xã hội thì có phải người này
lúc nào cũng hạnh phúc?
– Không – thậm chí ngược lại. Những người như vậy thường rất cô đơn.
– Thế người như thế nào trong ba loại người vừa nêu trên các con cho là xứng
đáng nhất. Các con hãy hình dung rằng mình cần lời khuyên của bác sĩ. Các con
sẽ đến hỏi người bác sĩ nào? Đến người rất giàu, có địa vị, người quyến rũ phụ
nữ hay người hạnh phúc?
Tất cả học trò đều nói rằng sẽ đến hỏi bác sĩ có hạnh phúc trong đời, vì cho
rằng người này xứng đáng nhất.
– Vậy thì – Socrates kết luận – tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng hạnh phúc là
thứ quan trọng nhất nên cần phấn đấu vì hạnh phúc như là thứ quan trọng nhất
trong cuộc đời này.