Soạn bài Một thời đại trong thi ca

SOẠN BÀI MỘT THỜI ĐẠI TRONG THI CA                                                                                      (Trích)  Hoài Thanh I. TÁC GIẢ: – Xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo, sớm tham gia phong trào yêu nước. Viết văn từ những năm mới ngoài 20 tuổi.… Continue Reading

Soạn bài Về luân lí xã hội nước ta

SOẠN BÀI VỀ LUÂN LÍ XÃ HỘI Ở NƯỚC TA (Trích: “Đạo đức và luân lí Đông Tây)                                                                                                        Phan Châu Trinh 1. Câu 1: a. Ý chính của ba phần:  – Ở nước ta chưa có luân lí XH,… Continue Reading