Cần có cái nhìn chính xác hơn về phép toán nhân trong sách “Chân trời sáng tạo”

Cần có cái nhìn chính xác hơn về phép toán nhân trong sách “ Chân trời sáng tạo ”

Trong phần thực hành 1 trang 13( SGK) khi tính số tiền còn lại của An

Các tác giả có hướng dẫn cách tính ( Trang 34 sách GV):

100.000 đ – ( 5 x 6.000 đ+6 x 5.000 đ + 2 x 5.000 đ ) = 30.000 đ

Ta thử bàn về cách tính số tiền An mua 5 quyển vở, giá mỗi quyển là 6.000 đ để thấy bản chất của phép toán nhân trong tập hợp số tự nhiên.         

– Số tiền An mua 5 quyển vở khi tính phải là :

           6.000 đ  + 6.000 đ  +6.000 đ  +6.000 đ  +6.000 đ = 6.000 đ x 5 = 30.000 đ

Còn phép tính : 5 x 6.000 = 30.000 đ ( như sách giáo khoa ) ở đây khác rất xa.

Nếu nói là tính giao hoán thì cũng không chỉ rõ bản chất của phép toán nhân trong tập hợp số tự nhiên để tính tiền mua 5 quyển vở của An.

-> Vì thế chính xác thì số tiền còn lại của An phải tính là :

          100.000 đ – ( 6.000 đ x 5 + 5.000 đ x 6 + 5.000 đ x 2 ) = 30.000 đ

Toán học cần tuyệt đôi chính xác, đây chỉ là ý kiến nhỏ ( một kênh tham khảo ) để đóng góp  vào việc học toán của các con.

Thân !