LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

BT1:(trang 122-123):

-Những ND mà bạn hs dự định tóm tắt VB cần sửa chữa như sau:

+L/Đ 1: “TM là p/tr VH phong phú , một p/tr sáng tạo dồi dào , có nhiều yếu tố tích cực”

+L/Đ 2:P/trào TM có nhiều  đóng góp về NT thơ; đã  góp phần trau dồi T.V.  

+LĐ 3: TM xứng đáng mệnh danh là “một thời đại trong thi ca”

BT2:

-Chủ đề NL: Tinh thần Thơ Mới.

-Mục đích NL: khắc họa tinh thần thơ Mới là sự cách tân về thơ, từ “cái ta “chuyển sang “cái tôi” đầy màu sắc cá nhân,là tình yêu tha thiết T.V

-Bố cục VB:

+Phần mở  bài :Nêu v/đ NL.

+Phần thân bài: gồm các ý :

    *Cái khó trong việc tìm ra tinh thần thơ Mới và xác định  cách tiếp cận đúng đắn cần phải có.

    *Những biểu hiện của “cái Tôi” cá nhân trong thơ Mới, “cái tôi” buồn, bế tắc nhưng khao khát vối c/s , với đất nước, con người.

    *Tình yêu, lòng say mê, nâng niu đối với TV.

+Phần Kết bài : Nhấn mạnh t/th Thơ Mới.

-KẾT LUẬN:

+Khi tóm tắt VBNL cần nắm vững những yêu cầu của việc tóm tắt VBNL.

+Lưu ý : tránh  sa vào phân tích dài dòng, lan man, xa nội dung của VB gốc .