Hướng dẫn viết Bản Tin

HƯỚNG DẪN VIẾT BẢN TIN

I. Mục tiêu cần đạt.

  1. Kiến thức : Nắm được yêu cầu về nội dung, hình thức của bản tin và cách viết bản tin.
  2. Kĩ năng : Bước đầu viết được bản tin ngắn, đơn giản, phù hợp với lớp, nhà trường.
  3. Thái độ : Có thái độ trung thực, thận trọng khi đưa tin.

II. Mục đích yêu cầu cơ bản của bản tin.

News

1. Khảo sát ví dụ SGK.

– Câu1: Bản tin thông báo kết quả kì thi Ôlimpích ngày 16/7

– Câu 2: Bản tin có tính thời sự vì sự việc mới xảy ra (16/7), sau 3 ngày (19/7 )đã được đưa tin.

– Câu 3: Không cần bổ sung thêm thông tin nào.

– Câu 4: Đưa tin cụ thể chính xác thời gian, địa điểm, kết quả cuộc thi, có tác dụng đảm bảo tính chính xác, làm cho người đọc tin vào những tin tức được thông báo.

2. Phân loại.

– Tin vắn: Không có nhan đề, dung lượng ngắn

– Tin thường: Thông báo ngắn gọn nhưng đầy đủ một sự kiện-> chiến tỉ lệ cao nhất.

– Tin tường thuật: Phản ánh từ đầu đến cuối sự kiện một cách chi tiết, cụ thể.

– Tin tổng hợp: Thông tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh một hiện tượng nào đó

3. Kết luận.

– Mục đích:

+ Nhằm thông tin một cách chân thực, kịp thời những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống.

– Yêu cầu:

+ Đảm bảo tính thời sự.

+ Tin phải có ý nghĩa xã hội.

+ Nội dung tin phải chân thực, chính xác.

III. Cách viết bản tin.

1. Khai thác và lựa chọn tin.

– Trước khi viết cần khai thác, lựa chọn sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác.

2. Viết bản tin.

a/ Đặt tiêu đề .

– Đảm bảo tính khái quát nội dung của bản tin.

– Có thể chọn cách diễn đạt đặc biệt gây hứng thú, sự tò mò cho người đọc.( Dạng câu hỏi, cách chơi chữ, có thể là một câu, một từ…)

b/ Cách mở đầu bản tin.

– Thông báo khái quát về sự kiện và kết quả.

c/ Cách triển khai chi tiết bản tin.

– Cụ thể, chi tiết các sự kiện, giải thích nguyên nhân, kết quả tường thuật chi tiết các sự kiện.

Ý kiến của bạn: