Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT

I. Sự trong sáng của Tiếng Việt:

– Sự trong sáng của TV trước hết bộc lộ ở chính hệ thống các chuẩn mực và quy tắc chung.

Ví dụ:  ( SGK )

– Sự không dung nạp tạp chất.

Ví dụ: ( SGK)

– Tính văn hoá, lịch sự của lời nói.

Ví dụ:  ( SGK )

II. Luyện tập:

Bài tập 1:

Cần đặt các từ trong mục đích chỉ ra những nét tiêu biểu về diện mạo hoặc tính cách nhân vật trong truyện Kiều, đồng thời so sánh, đối chiếu với từ gần nghĩa, đồng nghĩa.

Tú Bà: Màu da “nhờn nhợt”.

Bài tập 2: GV gợi ý.

Tôi có lấy ví dụ về một dòng sông. Dòng sông vừa trôi chảy, vừa phải tiếp nhận dọc đường đi của mình những dòng nước khác. Dòng ngôn ngữ cũng vậy – một mặt nó phải giữ bản sắc cố hữu của dân tộc, nhưng nó không được phép gạt bỏ, từ chối những gì mà thời đại đem lại.

Bài tập 3:

– Từ Microsoft là tên công ty: dùng

– Từ file: tập tin

– Hacker: kẻ đột nhập trái phép hệ thống máy tính.

– Cocoruder là danh từ tự xưng: dùng

————————————————————–

( Tiết 2)

III. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của Tv

+Là trách nhiệm của môi người dân VN.

+Phải có tình cảm yêu mến và ý thức quý trọng TV.

+Cần có những hiểu biết về TV: tích luỹ kinh nghiệm từ thực tế và trau dồi vốn ngôn ngữ qua sách báo và học mọi nơi mọi lúc.

+Trách nhiệm của mỗi người trong chính hoạt động sử dụnh tiếng việt khi giao tiếp.

Ghi nhớ: (Sgk)

Luyện tập:

Bài tập 1:

Các câu b,c,d là những câu trong sáng. Câu a không trong sáng ( vì lẫn lộn giữa trạng ngữ) “muốn xoá bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn” với chủ ngữ của động từ”đòi hỏi”. Trong khi đó câu b,c,d thể hiện rõ các thành phần ngữ pháp và các hàm yư nghĩa trong câu

Bìa tập 2:Trong lời quảng cáo dùng đến ba hình thức biểu hiện cùng một nội dung: “ngày lễ tình nhân,ngày valentine và ngày tình yêu”. Do đó không cần và không nên sử dụng hình thức biểu hiện của tiếng nước ngoài là valentine. Còn hình thức biểu hiện ngày lễ tình nhân thì “Tình nhân” cấu tạo theo từ Hán thiên về con người, trong khi “ngày tình yêu” rất thuần Việt, lại biểu hiện ý nghĩa cao đẹp là tình cảm của con người.