Luyện tập Thao tác lập luận phân tích

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH.

I. Mục tiêu

  • Nắm được yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.
  • Vận dụng những thao tác lập luận phân tích để phân tích một vấn đề XH hoặc văn học.

II. Luyện tập

1. Bài tập 1:

Gợi ý:

– Người viết đã phân tích đối tượng từ mối quan hệ giữa các bộ phận tạo nên đối tượng. người viết đã tách từ “ bàn hoàn” để phân tích. Kết hợp với âm điệu câu thơ để khắc hoạ tâm trạng thuý kiều

– Người viết sử dụng lối lập luận theo quan hệ giữa đối tượng với các đối tượng có liên quan. Đầu tiên người viết nêu lối viết thể hiện cảm súc riêng của Xuân Diệu. Sau đó người viết dẫn ra hai ví dụ trong bản dịch “ Tỳ bà hành” của Phan Huy Vịnh và hai câu thơ của Thế Lữ để thấy sự yên tĩnh qua cảm nhận của hai nhà thơ

2. Bài tập 2:

Gợi ý: Sử dụng dàn ý trong bài tập 2

  • ( phân tích đề, lập dàn ý ) để viết thành một bài văn và đoạn văn ngắn về vẻ đẹp ngôn ngữ “Tự tình ” (II) của Hồ Xuân Hương.