Hỏi – Đáp: Giải nghĩa từ “ Thanh minh, đạp thanh”

Tìm từ Hán Việt trong hai câu thơ:

“ Thanh minh trong tiết tháng ba

Lễ là tảo mộ hội là đạp thanh”  (Nguyễn Du- Truyện Kiều)

Giải nghĩa từ: “ Thanh minh, đạp thanh”

Lê Chân – Nha Trang

 

HỎI ĐÁP

Nơi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm học tập miễn phí.
Câu hỏi cần tư vấn và chia sẻ xin gửi về địa chỉ email: hoangthien.ig@gmail.com hoặc htdoha@gmail.com

 

Ý KIẾN CỦA BẠN