Hỏi đáp: Hạn chế của xu thế toàn cầu hóa

Bạn Lương Thị Hồng Gấm <cobenho.qt@gmail.com> hỏi:

  • Hạn chế của xu thế tòan cầu hóa ? Cho ví dụ chứng minh.
  • Trách nhiệm của học sinh trong xu thế tòan cầu hóa.

Bạn nào có ý kiến thì để lại comment nhé !

Ý KIẾN CỦA BẠN