Soạn bài Sơn Tinh, Thủy Tinh

Mục tiêu cần đạt: Giúp HS hiểu “Sơn tinh, thủy tinh” nhằm giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở châu thổ Bắc Bộ thuở các vua Hùng dựng nước và khát vọng của người Việt cổ trong việc giải thích và chế ngự thiên tai lũ lụt , bảo vệ cuộc sống của mình.

 
Giới thiệu bài: Dọc dải đất hình chữ S bên bờ biển Đông Thái Bình Dương, nhân dân Việt Nam chúng ta, nhất là nhân dân miền Bắc hằng năm phải đối mặt với mưa bão, lũ lụt như Thuỷ Hoả đạo tặc hung dữ, khủng khiếp. Để tồn tại, chúng phải tim mọi cách chiến đấu và chiến thắng giặc nước. Cuộc chiến đấu trường kỳ gian truân ấy đã được thần thoại hoá trong truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh.
 
Tìm hiểu văn bản. 
 
1. Vua Hùng kén rể và sự xuất hiện của Sơn tinh, Thủy tinh.
a/ Nhân vật Sơn tinh, Thủy tinh.
-Cả hai được miêu tả rất kì dị nhưng rất oai phong 
“Sơn tinh có một mắt ở trán 
Thủy tinh râu ria quặm xanh rì 
Một thần phi…nghi” 
 
-Cả hai thần đều có tài phép lạ 
+ Sơn tinh dời núi lấp biển 
+ Thủy tinh hô mưa gọi gió 
 
b/ Vua Hùng kén rể bằng cách thi tài dâng lễ vật, ai mang lễ vật đến trước sẽ thắng
– Lễ vật “một trăm … đôi” 
 
2. Cuộc giao tranh giữa hai thần. 
sơn tinh thủy tinh
– Thủy tinh đến sau, không lấy được vợ nổi giận đem quân đánh Sơn tinh, cướp Mị Nương.
 
– Cuộc tấn công của thần nước là một kì ảo hoá hoàn cảnh lũ lụt thường xảy ra hằng năm -> Giải thích một cách hồn nhiên. 
-Sơn tinh không hề nao núng chống cự kiên cường, quyết liệt không kém, càng đánh càng mạnh, cuối cùng Thủy tinh đành phải rút quân. 
 
Câu “ nước…nhiêu” thể hiện quyết tâm chiến đấu và chiến thắng của người xưa. 
 
3. Kết truyện: 
Giải thích độc đáo hiện tượng lũ lụt ở miền Bắc nước ta.