Nhúng/ Chèn video từ Youtube vào Blogspot có kèm hình ảnh (hình hiển thị bên ngoài)

Khi bạn muốn nhúng một video trên youtube vào blog mình, thì mặc định cái code Youtube chia sẻ cho bạn sẽ không hiển thị hình ở phía ngoài video, mà chỉ có một màu đen và cái nút để play, thậm chí là chỉ hiển thị tiêu đề.  Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chèn cái hình phía ngoài video đó.


Khi bạn được chia sẻ 1 video trên Youtube nó sẽ có dạng:
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gnnlYYJaUtE" width="420"></iframe> 
 
Nhưng khi bạn nhúng vào Blog sẽ không hiện ra hình ảnh đại diện bên ngoài, khiến cho người khác không thể biết trước 1 chút thông tin về video, và cũng làm cho blog của bạn trở nên xấu xí, thô thiển.
 
 Vậy ta phải làm để có thể hiển thị thêm 1 cái hình bên ngoài. Rất dễ, bạn chỉ cần thêm vào đoạn code dưới vào phía sau cái code được youtube chia sẻ.

 

<img border="0" src="http://i2.ytimg.com/vi/gnnlYYJaUtE/0.jpg" height="0" width="0" /> 

 
Chỉ với 1 yêu cầu duy nhất đó là bạn phải lấy cái chữ gnnlYYJaUtE ở trên link được chia sẻ trên youtube, dán nó vào cái code img bên dưới. Và cuối cùng ta có 1 đoạn code hoàn chỉnh.
<iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gnnlYYJaUtE" width="420"></iframe><img border="0" src="http://i2.ytimg.com/vi/gnnlYYJaUtE/0.jpg" height="0" width="0" /> 
 
Copy code trên bỏ vào Blog (soạn thảo dạng HTML) ngay nào !!! Kết quả là đây!!!

Ý kiến của bạn: