Nghị luận về Tinh Thần Tự Học

   Chúng ta đều biết rằng một trong những yếu tố cần thiết giúp con người có được thành công đó chính là tinh thần tự học. Nếu như học được hiểu là hoạt động của con người trong việc tiếp thu kiến thức để hình thành kỹ năng và hoạt động này được diễn ra dưới hình thức: học dưới sự hướng dẫn của thầy cô và bản thân tự học. Thì tự học được hiểu là tư tiếp thu kiến thức và rèn kuyện kỹ năng dựa trên những nội dung đã được học ở nhà trường.
 

    Phải tự học vì đó là một yêu cầu cần thiết đối với mỗi học sinh. Có tinh thần tự học, người học mới có ý thức vượt qua mọi khó khăn, trở ngại trong quá trình học tập. Mặt khác, người có tinh thần tự học nếu biết kết hợp với phương pháp học phù hợp, với trình độ bản thân và hoàn cảnh sống thì việc học tập sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Đi đôi với việc tự học qua sách vở, qua phương tiện truyền thông,… người học còn phải luôn khiêm tốn học hỏi ở bạn bè và những người xung quanh. Trong thực tế, đã có rất nhiều tấm gương ngời sáng về tinh thần tự học đang được biểu dương, học tập như ông Trạng tí hon Nguyễn Hiền, như cậu bé Mạc Đĩnh Chi và đặc biệt là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có những người không có ý thức tự học, lười nhác, ỷ lại, dựa dẫm, trông chờ vào người khác đáng phê phán. Là học sinh, mỗi chúng ta khi ý thức được tầm quan trọng của tinh thần tự học thì phải không ngừng rèn luyện cho mình tinh thần ấy. Đồng thời, chúng ta cũng phải ý thức được việc học là không có giới hạn về thời gian, đúng như Lê-nin nói: “Học, học nữa, học mãi.”.