Những nhà thông thái cởi trần

Alexander Đại đế hỏi Hoàng đế Ấn Độ Paras:
– Ngài học sự khôn ngoan ở đâu?
Hoàng đế Ấn Độ trả lời:
– Những nhà thông thái cởi trần dạy cho tôi.


Alexander Đại đế muốn gặp họ. Ngài gửi cho họ một bức thư, các nhà thông thái
đồng ý tiếp và trả lời những câu hỏi của ông. Alexander Đại đế hỏi 10 câu hỏi
và nhận được 10 câu trả lời.
Câu thứ nhất:
– Ở đời ai nhiều hơn: người sống hay người chết?
– Người sống, bởi vì người chết đã không còn nữa.
Câu thứ hai:
– Cái gì nuôi động vật nhiều hơn: đất liền hay biển?
– Biển. Bởi vì đất liền chỉ là hòn đảo trên đại dương.
Câu thứ ba:
– Con vật nào khôn ranh nhất?
– Con vật chưa lọt vào mắt người.
Câu thứ tư:
– Các ngài khuyên Paras đấu tranh với tôi để làm gì?
– Để ông ấy sống vinh quang và chết vinh quang.
Câu thứ năm:
– Cái gì có trước: ngày hay đêm?
– Ngày có trước một ngày.
– Câu trả lời khó quá – Alexander bảo.
– Trả lời cho câu hỏi khó. – Các nhà thông thái trả lời.
Câu thứ sáu:
– Như thế nào thì xứng đáng được yêu?
– Hãy là người mạnh nhất, nhưng không phải là người đáng sợ nhất.
Câu thứ bảy:
– Cái gì mạnh hơn: cuộc sống hay cái chết?
– Cuộc sống. Cuộc sống nhiều đau khổ hơn.
Câu thứ tám:
– Khi nào thì con người nên chết?
– Khi cái chết đối với người này tốt hơn cuộc sống.
Hai câu cuối lịch sử đã không còn giữ lại được.